תקצוב של העירייה פעילויות של הגרעין התורני

לפני כעשר שנים נדדה הישיבה החרדית לאומית "ועליתם בנגב" מדימונה למצפה רמון. הישיבה הינה מחוברת לזרם ישיבת הר המור של הרב טאו, מפורשי מרכז הרב ומהווה חלק מהפלג הקיצוני ביותר של הציונות הדתית-לאומית. הישיבה הינה גם ישיבת הסדר וגם ישיבה גבוהה ללימוד רבנות.

עם השנים צמחה הקהילה שסביב הישיבה לכדי כשליש מהישוב אך מאחר ותלמידי הסדר אינם רשומים במשרד הפנים כתושבי מצפה רמון כוח הבחירה של הקהילה החרדית מגיע ל 2 מושבים מתוך 9 מושבי המליאה של המועצה המקומית. בכדי לסבר את האוזן - 9 מתוך 11 גני הילדים של משרד החינוך במצפה רמון הינם גנים ממלכתיים דתיים אשר בחלקם מתקיימת הפרדה מגדרית כבר מגיל טרום חובה.

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק