מחאה על קיום אירוע 'משיח בכיכר' בכיכר רבין עם הפרדה מגדרית

הפעילים, מקשת של ארגוני נשים וארגוני חופש דת, מחו על כך שהעירייה מאפשרת קיום אירוע בהפרדה מגדרית בכיכר רבין.

במישור המשפטי הכריע בית המשפט כי עקב כך שעיריית תל אביב אישרה את האירוע ואחר כך חזרה בה, יש לקיימו. תוך כך שההפרדה תהיה וולנטרית. כלומר, שנשים וגברים יוכלו לבחור אם לעמוד בחלק המופרד או לא.

לצד זה רון חולאי ראש עיריית תל אביב אמר כי לא יאפשר קיום אירועים בהפרדה מגדרית בעירו.

פעילי חופש דת הגיעו לכיכר רבין באותו יום כמחאה על קיום האירוע ביקשו להיכנס גברים ונשים למתחמים המופרדים, ובמשך חלק גדול מהאירוע המשטרה לא אפשרה זאת. רק לאחר המשך המחאה הדבר התאפשר.

אירוע משיח בכיכר הוא והמאבק סביבו, כמו גם הצהרת ראש העיר, הם דוגמה לשינוי התפיסתי שחל על אחריות הרשות המקומיות בדבר אירועים בהפרדה