חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת (בעקבות חוק המרכולים)

מאבק של תושבים מול העירייה לחקיקת חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת. המאבק צלח ונחקק חוק עזר לפני שעבר חוק המרכולים בכנסת

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק