פתוח בשבת

לוגו של פתוח בשבת

חברי "פתוח בשבת" שהוא פורום של קבוצות עמותות וארגונים מאמינים בזכותו של הפרט לבחור את הדרך שבה הוא חי בשבת (ובשאר ימי השבוע).
המרחב הציבורי הוא מקום ששיך לציבור. ומיהו הציבור? כולנו, כל אחד עם המטען התרבותי הערכי והרגשי שלו ואנו רשאים להשתמש, זה לצד זה במרחב הציבורי.
הנחת יסוד של חיים בקהילה הוא שוויון זכויות וחובות לכולם. השוויון כולל את הזכות של כל אחד לבחור, בין השאר, את הדרך שבה הוא חי בשבת. לכן אם כל אחד ישתמש במרחב הציבורי בהתאם לבחירתו ולא יכפה את בחירתו על האחר – יש מקום לכולם במרחב הציבורי

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק