תקצוב של העירייה פעילויות של הגרעין התורני

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק