חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת (בעקבות חוק המרכולים)

לוגו של נתניה של כולם

מאבק תושבים מול העירייה להביא לחקיקה חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת. למרות מחאת התושבים העירייה לא הביאה את הנושא לדיון במועצת העיר. התושבים ממשיכים לפעול ולדרוש מהעירייה לחוקק חוק עזר עירוני

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק