חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת (בעקבות חוק המרכולים)

מאבק של תושבים וחלק מחברי המועצה להעברת תיקון לחוק העזר העירוני לפתיחת עסקים בשבת. חוק העזר עבר לפני חקיקת חוק המרכולים בכנסת

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק