גרעין של הפורום החילוני

לוגו של הפורום החילוני

קבוצה של הורים הפועלים נגד הדתה במערכת החינוך בעיר

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק