מאבק בגרעין התורני

קבוצת הורים מהפורום החילוני שנאבקים בהשפעת הגרעין התורני על החינוך בעיר

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק