מאבק בגרעין התורני

מאבק בתקציבים ובתמיכה העירונית בגרעין התורני

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק