מאבק בגרעין התורני

מאבק בפעילות הגרעין התורני בעיר

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק