פתיחת מכרזים להפעלת מערך מוניות שירות שיפעלו גם בשבת

כפר סבא
ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק