חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת (בעקבות חוק המרכולים)

חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת עבר ביוזמת ראש המועצה וחברי המועצה. עבר לפני חקיקת חוק המרכולים בכנסת

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק