גרעין של הפורום החילוני

לוגו של הפורום החילוני

מתוך עמוד הפייסבוק של הפעילים -

התארגנות של הורים ותושבים שמקדמת אג'נדה חילונית, פלורליסטית ורחבת אופקים בתחומי החינוך והתרבות המקומיים. החילוניות היא עולם ומלואו. היא זהות בעלת מאפיינים פוזיטיביים, ולא קליפה ריקה או חלל ריק שלתוכו יש לצקת תוכן ערכי חיצוני. החילוניות היא ההכרה בדבר היותם של בני האדם עצמאיים וריבונים על חייהם, ומכאן- אחראים על גורלם, על עצמם, על משפחותיהם, על קהילתם, על סביבתם, על מדינתם ועל עולמם. אנחנו לא שוללים את הלגיטימיות של זהותם של אחרים ואת זכותם הטבעית לחיות את חייהם כראות עיניהם ולחנך את ילדיהם בהתאם. אין בקבוצה זו מקום להתבטאויות פוגעניות כלפי בעלי השקפות עולם שונות לנו! אנחנו פועלים לקדם את תפיסת העולם החילונית: בתחום החינוך נפעל לקדם את המובטח בחוק חינוך ממלכתי, וקידום אותם סעיפים שלתחושתנו נזנחים לטובת לימודים מתוך אספקלריה מצומצמת. בתחום התרבות נפעל לקדם ערכים ברוח מגילת העצמאות ומגילת זכויות האדם של האו"ם.

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק