גרעין של הפורום החילוני

לוגו של הפורום החילוני

קבוצה שחרטה על דגלה לשמור על ערכי הפלורליזם, הדמוקרטיה והחילוניות בקדימה צורן, בחינוך, בתרבות ובחיי היום יום. חלק מגרעיני הפעילים של הפורום החילוני

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק