גרעין של הפורום החילוני

לוגו של הפורום החילוני

גרעין של תושבים פעילים בתחומי הדתה במערכת החינוך. כחלק מהפורום החילוני

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק