חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת (בעקבות חוק המרכולים)

קבוצת הוד השרון חופשית דחפה כפעילים לחקיקת חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת. החוק עבר אחרי שעבר חוק המרכולים בכנסת

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק