חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת (בעקבות חוק המרכולים)

קיים חוק עזר שהוגש למשרד הפנים בדצמבר 2016. במרץ 2017 נתקבל ממשרד הפנים מכתב שביקש להגביל את החוק בטענה שהיה גורף מדי. הציבור לא ידע על התגובה הזו. בעקבות לחץ תושבים עקב חוק המרכולים התעוררה העירייה ונמצא המכתב והועלה מחדש לסדר היום. היות והוגש בעבר חוק העזר, אין צורך להביאו לחברי עירייה להצבעה חוזרת, כי הצבעה כזו תהפוך אותו לחוק עזר חדש שחוק המרכולים יחול עליו.
ההנחיה נכון לפברואר 2018 היא שהעירייה תערוך מיפוי של עסקים שפתוחים בשבת בעיר כדי להכיל את החוק עליהם.

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק