גרעין של הפורום החילוני

לוגו של הפורום החילוני

קבוצה של תושבים פעילים בתחום הדתה במערכת החינוך (במסגרת הפורום החילוני)

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק