חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת (בעקבות חוק המרכולים)

חקיקת חוק עזר עירוני. עבר לפני שעבר חוק המרכולים בכנסת. בלחץ תושבים.

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק