רמת גן חופשית

לוגו של רמת גן חופשית

התארגנות תושבים המקדמת חופש דת וחופש מדת ברמת גן. הקבוצה מפקחת על התארגנויות דתיות לא חוקיות, מסיונריות יהודית והדתה במערכת החינוך

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק