חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת (בעקבות חוק המרכולים)

בעקבות מאבק תושבים וחלק מסיעות מועצת העיר, מועצת העיר גבעתיים אישרה תיקון לחוק העזר העירוני המתיר פתיחת מרכולים בשבת. זאת, לקראת אישורו הסופי של חוק המרכולים בכנסת.

התיקון לחוק העזר קובע כי ניתן לפתוח בגבעתיים מרכולים ופיצוציות בשבת, בכפוף למגבלות שתקבע העירייה. בהצעה תמכו עשרה חברי מועצה, שלושה התנגדו ואחד נמנע. 

בתחילה נדחתה ההצבעה עקב עתירה משפטית על תיאום לא מוקדם מספיק של ישיבה שלא מן המניין. אך לבסוף הישיבה התקיימה במועד אחר וחוק העזר עבר לפני שעבר חוק המרכולים בכנסת

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק