ראשון חופשית

לוגו של ראשון חופשית

קבוצה שהחלה כגרעין של הפורום החילוני

מטרת "ראשון חופשית" היא להבטיח שהצביון של בתי הספר הממלכתיים בעיר יישמר ושילדינו יזכו לחינוך ליברלי, פלורליסטי וחף מאינדוקטרינציה דתית. 
 
1. מניעת כניסתן של עמותות דתיות וגרעינים תורניים לבתי הספר בעיר.
2. צמצום החשיפה בביה"ס לתכנים פדגוגיים בהם קיימת הדתה סמויה.
3. בניית אלטרנטיבה ההולמת את ערכי הקבוצה, אשר תיתן מענה למנהלי ומורי בית הספר בבואם ללמד את מקצוע מורשת/תרבות יהודית-ישראלית

הקבוצה פעלה גם לחקיקת חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק