חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת (בעקבות חוק המרכולים)

בלחץ תושבים מול חברי המועצה חוקק חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת. החוק עבר לפני חקיקת חוק המרכולים בכנסת. העברת תיקון לחוק העזר העירוני מ-1988. זאת בעקבות תמורות באופי אורחות השבת שעוצבו בידי תושבי העיר

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק