חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת (בעקבות חוק המרכולים)

מאבק תושבים לחקיקת חוק עזר עירוני לפתיחת עסקים בשבת. בישיבת המועצה הנושא עלה אך הורד על ידי ראש העיר מסדר היום. במהלך החצי השנה הקרובה (החל מינואר 2018) אין אפשרות להעלותו שוב.

הייתה עצומה של תושבים לקידום החקיקה עליה חתמו מעל 600 תושבים

ruthk@shatil.nif.org.il

פנייה למארגני המאבק

פנייה למארגני המאבק